Servei d'Ajuts i Subvencions de l'Ajuntament de Sant Cugat

Inici    Butlletí de Subvencions


Recordar credencials

El Butlletí de Subvencions és un sistema d'informació de recursos de finançament que l'Ajuntament de Sant Cugat posa a l'abast de tots els ciutadans i entitats de la ciutat.

Aquest servei ofereix gratuïtament i immediatament:

  1. Un butlletí electrònic diari que informa de les convocatòries de subvencions, ajuts, premis, beques... procedents d'administracions públiques i entitats privades (fundacions, bancs, caixes, obres socials d'empreses...)

    El butlletí es rep a l'adreça de correu electrònic que cada usuari proporciona en el moment de subscriure's i alerta de les convocatòries d'interès per a l'usuari, seleccionades segons el seu perfil, predeterminat en el moment de donar-se d'alta.

    Li proporciona també la informació clau de cada convocatòria mitjançant una fitxa-síntesi que permet accedir als documents originals (convocatòria oficial, documents de sol·licitud, documentació complementària...)
  2. L'accés permanent a la informació actualitzada, mitjançant un espai privat virtual que permet obtenir informació immediata de les convocatòries vigents segons les preferències temàtiques de l'usuari.

Per donar-se d'alta al sistema ha d'accedir aquí i seguir les instruccions de la subscripció.

Un cop realitzada i comprovada l'alta l'usuari rebrà diàriament un butlletí que li permetrà conèixer la informació de les convocatòries del seu interès.

Posteriorment accedint a l'espai privat podrà realitzar les consultes que consideri oportunes.


Aquest és un servei ofert per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i prestat per LocalProm. D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’interessat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és de Serra & Sullà Consultors SL, amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L’entitat recull aquestes dades amb la finalitat d’informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquets propòsit. L’interessat por exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a les dades per mitjà d’escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d’error o omissió involuntària, és el resultat d’una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s’ha emès. La seva utilització per tercers i la seva aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l’autorització expressa i prèvia de Serra & Sullà Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.