Servei d'Ajuts i Subvencions de l'Ajuntament de Sant Cugat

Inici    Butlletí de Subvencions    Alta al servei

L'alta al sistema requereix proporcionar les següents dades que ens permetran determinar el seu perfil de sol·licitant i enviar la informació adient als seus interessos. Segueixi les instruccions.
  (on rebrà els butlletins d'informació)
  (la contrasenya i el seu correu electrònic li permetran l'accés al seu espai privat on podrà gestionar les seves dades i la informació generada pel sistema)
Quina informació vol rebre?

 
 
 


De quina font vol rebre la informació?

 
 
 
 
 


Quina normativa vol rebre?

 
 
 
Marqui l'opció que correspon al seu perfil (només 1 opció). En cas de respondre a més d'un perfil, faci tantes altes com consideri oportú.

 • Ciutadà
  •   
  •   
  •   
 • Empresa
  •   
  •   
  •   
  •   
 • Entitat
  •   
  •   
  •   
 

Aquest és un servei ofert per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i prestat per LocalProm. D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’interessat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és de Serra & Sullà Consultors SL, amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L’entitat recull aquestes dades amb la finalitat d’informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquets propòsit. L’interessat por exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a les dades per mitjà d’escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d’error o omissió involuntària, és el resultat d’una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s’ha emès. La seva utilització per tercers i la seva aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l’autorització expressa i prèvia de Serra & Sullà Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.