Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2024 (Modificació de quantia)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Incrementar en 1.874.454,35 euros la dotació pressupostària de l'anualitat 2024 de l'ajut a la Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries finançat íntegrament amb fons de l'Instrument de Recuperació de la Unió Europea del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER-IRUE), convocat per a 2021 mitjançant la Resolució ARP/899/2021, de 26 de març, que actualment té una dotació d'11.950.456,96 euros. Aquest increment és a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000900/6140 FAGFEADER dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

L'import resultant de la convocatòria corresponent a l'ajut a la Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries d'aquest ajut per a l'anualitat 2024 és de 13.824.911,31 euros.
Normativa
 • Modificació distribució pressupostària (DOGC núm. 9178 de 06.06.2024)
 • Modificació distribució pressupostària (DOGC núm. 8713 de 20.07.2022)
 • Modificació distribució pressupostària (DOGC núm. 8430 de 10.06.2021)
 • Modificació d'imports (DOGC núm. 8365 de 15.03.2021)
 • Modificació d'imports (DOGC núm. 8291 de 10.12.2020)
 • Crèdits disponibles (DOGC núm. 8192 de 03.08.2020)
 • Modificació de distribució (DOGC núm. 8173 de 09.07.2020)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8111 - 14.04.2020)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8101 - 01.04.2020)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.