Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), i s'aprova la convocatòria de l'any 2023 (Ampliació de termini de resolució)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte Ampliar el termini per a la resolució de concessió de subvencions convocades per Ordre TED/918/2023, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), i s'aprova la convocatòria de l'any 2023, per un termini de tres mesos, a comptar des de la finalització del termini establert per a això, el 22 de juny de 2024, és a dir, fins al 22 de setembre de 2024.
Normativa
  • Ampliació de termini de resolució (BOE 137 de 06.06.2024)
  • Ampliació de termini (BOE 298 de 14.12.2023)
  • Bases reguladores i Convocatòria (BOE 183 de 02.08.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.