Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Beques de formació relacionades amb els fins de la Fundación Biodiversidad (Ampliació de termini de Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte A fi de garantir la concurrència a les diferents beques de formació ofertes es considera oportú ampliar el termini de presentació de sol·licituds en quinze dies hàbils a partir de la finalització del termini establert en l'apartat setè de la convocatòria per a beques de formació relacionades amb els fins de la Fundació Biodiversitat (BDNS(Identif.)750443).
Normativa
 • Ampliació de termini de Convocatòria (BOE 93 de 16.04.2024)
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 72 de 22.03.2024)
 • Bases reguladores (BOE 30 de 04.02.2019)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.