Premis estatals al voluntariat social 2014  (Convocatòria)

Organisme convocant

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Objecte

Els Premis Estatals al Voluntariat Social reconeixen l'acció voluntària de les persones físiques o jurídiques, desenvolupada davant les situacions de vulnerabilitat, privació o falta de drets a través de programes de voluntariat que pretenguin:
a) Afavorir la igualtat d'oportunitats i no discriminació, i la recerca de la transformació social.
b) Aconseguir una millora social, tant en les persones, com en els seus entorns.

Categories

Es concedirà un únic premi en cadascuna de les següents modalitats:
a) Individual, per a les persones físiques.
b) Col·lectiva, per a les persones jurídiques.

A més dels anteriors guardons, també podrà concedir-se un premi especial i/o esment honorífic per cada modalitat.

Candidats

a) Individuals: Podran ser destinatàries les persones voluntàries, nacionals o estrangeres, que desenvolupin la seva activitat solidària en el si d'entitats del Tercer Sector d'Acció Social, o en entitats públiques o privades que realitzen programes de voluntariat en col · laboració amb les esmentades organitzacions socials del Tercer Sector d'Acció Social..

b) Col·lectiva: Podrà premiar a:
- Qualsevol entitat del Tercer Sector d'Acció Social, entenent com a tal, aquelles organitzacions de caràcter privat que responguin a criteris de solidaritat, amb fins d'interès general i absència d'ànim de lucre, que impulsin el reconeixement i l'exercici dels drets socials.
- Entitats públiques que desenvolupin programes de voluntariat dirigits al foment, divulgació, promoció i reconeixement del voluntariat social.
- Aquells programes d'acció o de promoció del voluntariat sorgits de la col · laboració entre entitats del Tercer Sector d'Acció Social i les entitats públiques i / o privades, que compleixin les característiques establertes

Lloc de presentació de candidatures

Les sol·licituds podran presentar-se a la seu del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, paseo del Prado 18-20, 28071 Madrid, a les Delegacions i Subdelegacions de Govern central.

També, podran presentar-se per via electrònica accedint a la url: https://sede.msps.gob.es/registroelectronico/home.ht.

Termini de presentació de candidatures

El termini de presentació de sol · licituds serà de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Normativa

  • Convocatòria (BOE 143 de 13.6.2014)
  • Bases reguladores (BOE 232 de 27.9.2013)