Servei d'Ajuts i Subvencions de l'Ajuntament d'Alpicat
 
 
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Sectors d'activitat
 • Temàtiques
 • Resum alta
L'alta al sistema requereix proporcionar les següents dades que ens permetran determinar el seu perfil de sol·licitant i enviar la informació adient als seus interessos. Segueixi les instruccions.

Dades identificatives

Correu Electrònic:
Repetir Correu Electrònic:
  (on rebrà els butlletins d'informació)
Contrasenya:
Repetir Contrasenya:
  (la contrasenya i el seu correu electrònic li permetran l'accés al seu espai privat on podrà gestionar les seves dades i la informació generada pel sistema)

Informació que vol rebre

Tipus d'informació

Quina informació vol rebre?

 
 
 

Fonts d'informació

De quina font vol rebre la informació?

 
 
 
 
 

Tipus de normativa

Quina normativa vol rebre?

 
 
 

Perfil del sol·licitant

Marqui l'opció que correspon al seu perfil (només 1 opció).
En cas de respondre a més d'un perfil, faci tantes altes com consideri oportú.
 • Ciutadà
  •   
  •   
  •   
 • Empresa
  •   
  •   
  •   
  •   
 • Entitat
  •   
  •   
  •   
 • Administració pública
  •   
  •   
Aquest és un servei ofert per l'Ajuntament d'Alpicat i prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.
 
© 2014 Ajuntament d'Alpicat