Butlletí de Subvencions de l'Ajuntament de ...
 

Extranet

 

Recordar credencials
 

 
 
 
El Butlletí de Subvencions és un sistema d'informació de recursos de finançament que el Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida posa a l'abast de tots els ciutadans, empreses i entitats del municipi.

Aquest servei ofereix gratuïtament i immediatament:
  1. Un butlletí electrònic diari que informa de les convocatòries de subvencions, ajuts, premis, beques... procedents d'administracions públiques i entitats privades (fundacions, bancs, caixes, obres socials d'empreses...)

    El butlletí es rep a l'adreça de correu electrònic que cada usuari proporciona en el moment de subscriure's i alerta de les convocatòries d'interès per a l'usuari, seleccionades segons el seu perfil, predeterminat en el moment de donar-se d'alta.

    Li proporciona també la informació clau de cada convocatòria mitjançant una fitxa-síntesi que permet accedir als documents originals (convocatòria oficial, documents de sol·licitud, documentació complementària...)
     
  2. L'accés permanent a la informació actualitzada, mitjançant un espai privat virtual que permet obtenir informació immediata de les convocatòries vigents segons les preferències temàtiques de l'usuari.
Per donar-se d'alta al sistema ha d'accedir aquí i seguir les instruccions de la subscripció.

Un cop realitzada i comprovada l'alta l'usuari rebrà diàriament un butlletí que li permetrà conèixer la informació de les convocatòries del seu interès.

Posteriorment accedint a l'espai privat podrà realitzar les consultes que consideri oportunes.
 
 
 
Aquest és un servei ofert pel Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida i prestat per LocalProm. D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’interessat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és de Serra & Sullà Consultors SL, amb domicili a plaça Sant Joan, 10, 4t 1a, 25007 Lleida. L’entitat recull aquestes dades amb la finalitat d’informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquets propòsit. L’interessat por exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a les dades per mitjà d’escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d’error o omissió involuntària, és el resultat d’una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s’ha emès. La seva utilització per tercers i la seva aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l’autorització expressa i prèvia de Serra & Sullà Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.