Premis Reina Sofia 2010 de prevenció de la discapacitat (Convocatòra)

Organisme convocant

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Objecte

La finalitat és recompensar una labor continuada, portada a terme en un període de temps no inferior a deu anys, d'investigació científica o de treball sanitari programat i avaluat científicament els resultats del qual mereixin aquesta distinció.

Candidats

Les persones físiques i jurídiques que concorrin a les corresponents convocatòries haurien de reunir els següents requisits:
a) Podran optar als premis les persones físiques i jurídiques d'Espanya i altres països de parla hispana, més Brasil i Portugal.
b) Ser nacional d'algun dels Estats inclosos en l'àmbit definit en l'apartat a).
c) Ser autors o gestors, personals o institucionals, dels treballs constitutius de les candidatures sol·licitants.
d) No estar els sol·licitants culpables en cap de les circumstàncies regulades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Dotació

Els Premis Reina Sofía 2010, de Prevenció de la Discapacitat disposaran de dues dotacions de 50.000 euros cada una, destinades una a la candidatura espanyola i una altra a la candidatura dels altres països que resulti guardonada.

Lloc de presentació de candidatures

Les sol·licituds es presentaran en la seu del Real Patronato sobre Discapacidad (C/ de Serrano, 140. 28006-Madrid).

Termini de presentació de candidatures

Fins al 5 de juliol de 2010.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 109 de 5.5.2010)
  • Bases reguladores (BOE 161 de 6.7.2007)