Ajuts extraordinaris, destinats al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2009 (Increment de dotació pressupostària)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TREBALL 

Objecte

Ampliar l'import màxim destinat als atorgaments de les subvencions adreçades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball per a l'any 2009, que queda fixat en 32.467.012,69 euros, amb càrrec a la partida pressupostària TI06 D/482.0001.00/3330, i 6.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària TI06 D/782.0001.00/3330 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009.

Normativa

  • Increment de dotació pressupostària (DOGC núm. 5501 - 09/11/2009)
  • Convocatòria (DOGC núm. 5500 - 06/11/2009)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 5338 - 13/03/2009)