Beques i ajudes a l'estudi del Ministerio de Educación per al curs 2009-2010 (Determinació de quanties i umbrals)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Objecte

S'estableixen, per al curs acadèmic 2009-2010, els paràmetres econòmics de les beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació que es convoquen sense un número determinat de persones beneficiàries, fixant les seves quanties, així com els llindars de patrimoni i renda familiar per a sobre dels quals desapareix el dret a la seva obtenció.

Normativa

  • Establiment de quanties i quotes (BOE 131 de 30.5.2009)
  • Bases reguladores (BOE 15 de 17.1.2008)