Premis Caixa Sabadell. Projectes d’Atenció Social 2009 Programes d’inserció laboral (Convocatòria)

Organisme atorgant

OBRA SOCIAL CAIXA SABADELL

Objecte

Aafavorir i promoure l’autonomia de les persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió a nivell laboral.
La seva finalitat s’articula mitjançant la promoció i el desenvolupament de projectes adreçats a la igualtat d’oportunitats a través d’intervencions i activitats adreçades a la inserció laboral.

Beneficiaris

Les entitats privades sense ànim de lucre, constituïdes legalment com a fundacions, associacions, cooperatives, federacions o altres entitats socials que treballen en l’àmbit que emmarca la convocatòria

Accions subvencionables

 • Projectes adreçats a la promoció d’itineraris de formació professional.
 • Projectes adreçats a la promoció d’accions d’inserció laboral en centres i recursos especialitzats definits per itineraris personalitzats
 • Projectes adreçats a la promoció d’accions adreçades a la incorporació en el mercat laboral ordinari.
 • Despeses subvencionables

 • Costos derivats dels professionals i tècnics implicats en el projecte.
 • Costos generats per la compra de materials, necessaris per desenvolupar les activitats previstes en el projecte.
 • Costos generats per accions de difusió i promoció del projecte.
 • Costos generats pels transports i les assegurances dels voluntaris que es puguin implicar en el projecte.
 • Costos generats per la gestió del projecte.
 • Quantia

  L’aportació econòmica de Fundació Caixa Sabadell per a cadascun dels projectes que finalment resultin seleccionats no podrà superar la quantitat de 30.000 € en concepte d’ajut, alhora que el pressupost total del projecte no podrà excedir de 80.000 €.

  Lloc de presentació

  El lliurament dels projectes i la documentació complementària sol·licitada s’hauran d’adreçar a la Fundació Caixa Sabadell, o bé mitjançant la xarxa d’oficines de Caixa Sabadell, a l’oficina que l’entitat sol·licitant seleccioni, indicant l’adreça següent:
  Fundació Caixa Sabadell
  Carrer d’en Font, 25
  08201, Sabadell

  Termini de presentació

  Fins al 17 d'abril de 2009

  Normativa

  Convocatòria

  Observacions

  El resultat de la convocatòria es farà públic abans del 31 d’octubre de 2009.