Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna corresponent a les activitats de promoció i comunicació en països tercers, aprovades mitjançant el Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre (Modificació - Complementació de Bases)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Article únic. Modificar les lletres e), f) i g) de l'article 11 de l'Ordre ACC/43/2023, de 8 de març, per la qual es complementen les bases reguladores de la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna corresponent a les inversions per a les instal·lacions de transformació i infraestructures vitivinícoles i comercialització, aprovades mitjançant el Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre.

1. Se suprimeix l'apartat e) de l'article 11 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/43/2023, de 8 de març.

2. Les lletres f) i g) de l'article 11 passen a ser, respectivament, les lletres e) i f).
Normativa
 • Modificació (DOGC núm. 8896 de 17.03.2023)
 • Complementació de Bases reguladores (DOGC núm. 8873 de 13.03.2023)
 • Complementació de Bases reguladores (DOGC núm. 8819 de 23.12.2022)
 • Real Decreto 905/2022 (BOE núm. 257 de 26.10.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.