Premis Nacionals de Dansa corresponents a l'any 2022 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Els Premis Nacionals de Dansa, un per a cadascuna de les modalitats de Creació i Interpretació, recompensarà la meritòria labor d'una persona o entitat en l'àmbit de la dansa, posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any 2021.

Els Premis s'atorgaran sobre la base de les activitats de creació o interpretació en l'àmbit de la dansa, realitzades per persones físiques o per col·lectius, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió dels Premis es tindrà en compte la qualitat de les obres o activitats recompensades i la seva significació com a aportacions excel·lents i innovadores a la dansa a Espanya.

Beneficiaris

Les candidatures als Premis Nacionals de Dansa corresponents a l'any 2022 seran presentades pels membres del Jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb la dansa, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures seran adreçades al Ministre de Cultura i Esport o al President del Jurat, una vegada constituït.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació d'aquestes propostes serà el 29 de juliol de 2022.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 104 de 02.05.2022).
  • Modificació de bases reguladores (BOE 269 de 8.11.2011).
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 286 de 27.11.2009).
  • Bases Reguladores.