Premi Nacional de les Músiques Actuals corresponent a l'any 2022 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

El Premi Nacional de les Músiques Actuals recompensarà la meritòria labor d'una persona o entitat en l'àmbit d'aquests gèneres musicals, posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any 2021.

El premi s'atorgarà amb base en les activitats de creació o interpretació en l'àmbit de les músiques actuals realitzades per persones físiques o per col·lectius, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del premi es tindrà en compte la qualitat de l'obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora al sector de la música actual.

Beneficiaris

Les candidatures al Premi Nacional de les Músiques Actuals corresponent a l'any 2021 seran presentades pels membres del Jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb la música actual, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures aniran adreçades al al Ministre de Cultura i Esport o al President del Jurat, una vegada constituït.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació d'aquestes propostes serà el 29 de juliol de 2022.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 104 de 02.05.2022).
  • Modificació de bases reguladores (BOE 269 de 8.11.2011).
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 286 de 27.11.2009).
  • Bases Reguladores.