Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Modificació de Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Institut Català d'Energia
Objecte 1. Modificar l'apartat 9.1 de la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

El termini de presentació de les sol·licituds per als programes d'incentius 1, 2 i 3 computa des del 15 de desembre de 2021 a les 9 hores i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

El termini de presentació de les sol·licituds per als programes d'incentius 4, 5 i 6 computa des del 10 de gener de 2022 a les 9 hores i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

2. Les sol·licituds dels programes d'incentius 1, 2, 3, 4, 5 i 6 presentades telemàticament o presencialment el 15 de desembre de 2021 es consideren presentades en els termes de la convocatòria efectuada per la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre.

3. En el cas de les persones físiques que no realitzen activitat econòmica que haguessin presentat les seves sol·licituds per als programes d'incentius 4, 5 i 6 de manera presencial, d'acord amb l'apartat 9.2.2 c) de la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre, amb posterioritat al 15 de desembre de 2021 i abans del 10 de gener de 2022, es consideren no presentades i hauran de presentar nova sol·licitud en els terminis establerts en l'apartat 1 d'aquesta Resolució.
Normativa
  • Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 8572 de 28.12.2021)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8562 de 14.12.2021)
  • Bases reguladores (BOE 155 de 30.06.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.