Línia ICO Exportadors (Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

Objecte

Línia ICO Exportadors

Beneficiaris

Autònoms, emprenedors i empreses amb domicili social a Espanya.

Accions subvencionables

Obtenció de liquiditat mitjançant la bestreta de factures procedents de l'activitat comercial de l'empresa en l'exterior.

Prefinançament per a cobrir els costos de producció de béns i serveis objecte de venda en l'exterior.

Característiques

S'aplicarà un tipus d'interès variable.

Quantia

Fins a 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

Lloc de presentació

En qualsevol de les sucursals de les Entitats de Crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.

Termini de presentació

Vigència: any 2022

Normativa

Convocatòria

Observacions

Si necessita ampliar aquesta informació 
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121