Línia ICO Internacional (Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

Objecte

Línia ICO Internacional

Beneficiaris

Tram I - Inversió i Liquiditat - Autònoms i empreses domiciliades a Espanya, o a l'estranger que compten almenys amb un 30% de capital d'empreses espanyola, que desitgin dur a terme activitats fora del territori nacional.

Tram II - Exportadors Mitjà i Llarg Termini - Empreses amb "interès espanyol* que desitgin exportar i necessitin sol·licitar finançament a mig termini.

Accions subvencionables

Conceptes finançables:

Tram I Inversió i Liquiditat:
Activitats empresarials i/o inversió i necessitats de liquiditat fora del territori nacional.

Tram II Exportadors Mitjà i Llarg Termini:
- Crèdit Subministrador
- Crèdit Comprador
- Finançament Complementari

Característiques

Modalitat:
Tram I – Inversió i Liquiditat
Préstec
Lísing
Línia de crèdit

Tram II – Exportadors i Mig i Llarg Termini
Préstec.

Quantia

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per a Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per a Tram II, en una o diverses operacions.

Lloc de presentació

Directament a través de les entitats de crèdit.

Termini de presentació

Vigència: any 2022

Normativa

Convocatòria

Observacions

Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121