Línia ICO Crèdit Comercial (Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

Objecte

Línia ICO Crèdit Comercial

Beneficiaris

Autònoms, emprenedors i empreses (domicili social a Espanya).

Accions subvencionables

Obtenció de liquiditat mitjançant la bestreta de factures.
Prefinançament per a cobrir costos de producció de béns i serveis objecte de venda a Espanya.

Característiques

S'aplicarà un tipus d'interès variable.

Quantia

Fins a 12,5 milions d'euros en saldo viu, en una o diverses operacions.

Lloc de presentació

En qualsevol de les sucursals de les Entitats de Crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.

Termini de presentació

Any de vigència 2022

Normativa

Convocatòria

Observacions

Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121