Línia ICO Garantia SGR/SAECA (Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

Objecte

Línia ICO GARANTIA SGR/SAECA

Beneficiaris

Autònoms, emprenedors i empreses (dins i fora del territori nacional) que disposin d'aval *SGR (Societat de Garantia Recíproca) o *SAECA (Societat Estatal de Caució Agrària).

Accions subvencionables

Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.

Característiques

Modalitat de l'operació: El finançament podrà formalitzar-se sota la modalitat de préstec o leasing o línia de crèdit.

Quantia

L'import màxim per client i any és de 2 milions d'euros, en una o diverses operacions.

Lloc de presentació

A la SGR, en SAECA o en qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb el ICO en aquest producte.

Termini de presentació

Vigència: any 2022

Normativa

Convocatòria

Observacions

Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121