Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Empreses i Emprenedors (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Línia ICO Empreses i Emprenedors
Beneficiaris Autònoms i Emprenedors
Particulars i comunitats de propietaris
Accions subvencionables Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.
Projectes de digitalització i, en particular, els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Accelera Pime
Rehabilitació d'habitatges i edificis.
Característiques El finançament podrà formalitzar sota la modalitat de préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
Quantia L'import màxim per client i any és de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions
Lloc de presentació En qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.
Termini de presentació Vigènica 2022
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.