Premis Nacionals de Dansa 2020 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Els Premis Nacionals de Dansa, un per a cadascuna de les modalitats de Creació i Interpretació, recompensarà la meritòria tasca d'una persona o entitat en l'àmbit de la dansa, posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any 2019.

Els Premis s'atorgaran en base a les activitats de creació o interpretació en l'àmbit de la dansa, realitzades per persones físiques o per col·lectius, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió dels Premis es tindrà en compte la qualitat de les obres o activitats recompensades i la seva significació com aportacions excel·lents i innovadores a la dansa a Espanya.

Beneficiaris

Les candidatures als Premis Nacionals de Dansa corresponents a l'any 2020 seran presentades pels membres del jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb la dansa, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures seran adreçades al ministre de Cultura i Esport o a la presidenta del Jurat.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació de les propostes serà el 30 de juliol de el 2020.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 189 de 10.07.2020).
  • Modificació de bases reguladores (BOE 269 de 8.11.2011).
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 286 de 27.11.2009).
  • Bases Reguladores.