Premis Nacionals de Circ 2020 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

El Premi Nacional de Circ recompensarà la meritòria tasca d'una persona o entitat en l'àmbit circense, posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any 2019.

El Premi s'atorgarà amb base en les activitats de creació realitzades en l'àmbit del circ per persones físiques o col·lectius susceptibles de ser considerats creadors, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l'obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora a la vida circense espanyola.

Beneficiaris

Les candidatures al Premi Nacional de Circ corresponent a l'any 2020 seran presentades pels membres del jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb el circ, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures seran adreçades al titular del Ministeri de Cultura i Esport o al propi Jurat.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació d'aquestes propostes serà el 30 juliol 2020.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 189 de 10.07.2020).
  • Modificació de bases reguladores (BOE 269 de 8.11.2011).
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 286 de 27.11.2009).
  • Bases Reguladores.