Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2020-2021 (Modificació termini presentació sol·licituds)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Objecte Modificar el punt 2 de la Resolució ARP/683/2020, de 6 de març, per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2020-2021, que passa a tenir el redactat següent:

“2. La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2020 es pot presentar des de l'1 de febrer fins al quinzè dia posterior a la pèrdua de vigència de l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues, inclòs.”
Normativa
 • Modificació de termini (DOGC núm. 8102 de 02.04.2020)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8084 de 13.03.2020)
 • 2 Modificació de la Regulació (DOGC núm. 8064 de 14.02.2020)
 • Modificació de la Regulació (DOGC núm. 7811 de 15.02.2019)
 • Regulació (DOGC núm. 7578 de 14.03.2018)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.