Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura ia la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (Ampliació de termini de la sol·licitud única per a l'any 2020)

Organisme atorgant MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Objecte Article únic. Modificació de l'termini fixat en l'article 95 de Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura ia la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments a el desenvolupament rural, per a l'any 2020.

L'any 2020, el termini de presentació de la sol·licitud única a què es refereix l'article 95 de Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura ia la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments a el desenvolupament rural, finalitzarà el quinze de maig de 2020, inclusivament.
Normativa
 • Ampliació termini sol·licitud única per a l'any 2020 (BOE 78 de 21.03.2020)
 • Modificacions (BOE 263 de 01.11.2019)
 • Modificacions (BOE 271 de 09.11.2018)
 • Modificacions (BOE 24 de 27.01.2018)
 • Modificacions (BOE 274 de 11.11.2017)
 • Modificació de termini de presentació de les renúncies al règim de petits agricultors (BOE 129 de 31.5.2017)
 • Ampliació de termini (BOE 101 de 28.4.2017)
 • correcció d'errors de la Modificació (BOE 73 de 27.3.2017)
 • Modificacions (BOE 36 de 11.2.2017)
 • Modificacions (BOE 316 de 31.12.2016)
 • Modificacions (BOE 117 de 15.5.2016)
 • Ampliació de termini (BOE 98 de 23.4.2016)
 • Modificacions (BOE 92 de 16.4.2016)
 • Modificacions (BOE 312 de 30.12.2015)
 • Modificació de terminis (BOE 114 de 13.05.2015)
 • Modificació de Reial Decret (BOE 99 de 25.4.2015)
 • Reial Decret (BOE 307 de 20.12.2014)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.