Premis Nacionals de Música 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Els Premis Nacionals de Música, un per a cadascuna de les modalitats d'Interpretació i Composició, recompensarà la meritòria tasca d'una persona o entitat en l'àmbit de la música, posada de manifest preferentment a través d'una obra o interpretació feta pública o representada durant l'any 2018.

Els Premis s'atorgaran amb base en les activitats de composició o interpretació en l'àmbit de la música realitzada per persones físiques o per col·lectius, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió dels Premis es tindrà en compte la qualitat de les obres o activitats recompensades i la seva significació com aportacions excel·lents i innovadores al sector de la música.

Beneficiaris

Les candidatures als Premis Nacionals de Música corresponents a l'any 2019 seran presentades pels membres del jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb la música, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures seran adreçades al ministre de Cultura i Esport o a la presidenta del Jurat.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació de les propostes serà el 30 de juliol de el 2019.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 138 de 10.06.2019).
  • Modificació de bases reguladores (BOE 269 de 8.11.2011).
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 286 de 27.11.2009).
  • Bases Reguladores.