Butlletí de Subvencions del Consell Comarcal del Gironès
 
 

Ajudes econòmiques destinades al foment de l’ocupació en el marc del Programa PICE any 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
Objecte La Cambra de Comerç de Girona, fa pública una convocatòria d’ajudes a empreses per a la contractació de persones sense ocupació i a persones emprenedores que decideixen iniciar una activitat empresarial i/o professional, i que hagin participat en el Pla de Capacitació del Programa Integral de Qualificació i Ocupació .
Característiques Aquestes ajudes estaran cofinançadas pel Fons Social Europeu (FSE) dins del programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020.
Termini de presentació El termini per a la presentació de sol·licitud començarà l’endemà de la publicació d’aquest anunci i finalitzarà, segons el que estableix la convocatòria, el 31 de desembre del 2019.
Normativa Convocatòria (BOP Barcelona de 27.02.2019)
Observacions El text complet de la convocatòria i els formularis de sol·licitud es troben disponibles a la web de la Cambra de Comerç de Girona www.cambragirona.cat.
 
© 2013 Consell Comarcal del Gironès
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.