Subvencions per als consells esportius de Catalunya corresponents al curs 2016-2017 (Correcció d'errades)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Consell Català de l'Esport

Objecte

Havent observat una errada en el títol de l'esmentada Resolució, tramesa al DOGC i publicada al núm. 7402, de 30.6.2017, se'n detalla la correcció oportuna:

Al títol

on diu:
“Resolució PRE/1510/2017, de 26 de juny, per la qual es declara el crèdit efectivament disponible per a la dotació pressupostària de les subvencions convocades mitjançant la Resolució PRE/737/2017, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per als consells esportius de Catalunya corresponents al curs 2016-2017”,

ha de dir:
“Resolució PRE/1510/2017, de 26 de juny, per la qual es declara el crèdit efectivament disponible per a la dotació pressupostària de les subvencions convocades mitjançant la Resolució PRE/737/2017, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per als consells esportius de Catalunya corresponents al curs 2016-2017 (ref. BDNS 341338).”

Normativa

  • Correcció d'errades (DOGC núm. 7419- 25/07/2017)
  • Ampliació de dotació (DOGC núm. 7402 - 30/06/2017)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7346 - 07/04/2017)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)