Subvencions per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2017 (Correcció d'errades)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
Consell Català de l'Esport

Objecte

Havent observat una errada en el títol de l'esmentada Resolució, tramesa al DOGC i publicada en el núm. 7402, de 30.6.2017, se'n detalla la correcció oportuna:

Al títol

on diu:
“a la Resolució PRE/1508/2017, de 26 de juny, per la qual es declara el crèdit efectivament disponible per a la dotació pressupostària de les subvencions convocades mitjançant la Resolució PRE/736/2017, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2017.”,

ha de dir:
“a la Resolució PRE/1508/2017, de 26 de juny, per la qual es declara el crèdit efectivament disponible per a la dotació pressupostària de les subvencions convocades mitjançant la Resolució PRE/736/2017, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2017 (ref. BDNS 341337).”

Normativa

  • Correcció d'errades (DOGC núm. 7419 - de 25/07/2017)
  • Ampliació de dotació (DOGC núm. 7402 - de 30/06/2017)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7346 - de 07/04/2017)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7343 - de 04/04/2017)