Premi Dona i Esport (Convocatòria)

Organisme convocant

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Institut Barcelona Esports

Objecte

1. L'objecte del Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport és reconèixer els mèrits de la candidata que resulti premiada per la seva tasca de difusió i promoció de l'esport.

2. L'objecte del Premi al Mitjà de Comunicació és reconèixer els mèrits de la candidatura que resulti premiada per la tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l'esport.

3. L'objecte del Premi a la Dona Esportista és reconèixer els mèrits de la candidata que resulti premiada per la seva trajectòria esportiva en competició o la consecució d'alguna fita esportiva.

4. L'objecte del Premi al Club Esportiu és reconèixer els mèrits de la candidatura que resulti premiada per la seva tasca de promoció de l'esport femení, per la seva trajectòria esportiva o la consecució d'alguna fita esportiva. O bé per fomentar la participació i presència de les dones en tots els àmbits d'actuació impulsant el principi d'igualtat d'oportunitats.

Categories

El premi estableix quatre modalitats:
Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport,
Premi a la Dona Esportista,
Premi al Mitjà de Comunicació i
Premi al Club Esportiu.

Candidats

1) Podran ser candidates al "Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport" les dones que hagin destacat en la seva tasca de difusió i promoció de l'esport.

2) Podran ser candidates al "Premi a la Dona Esportista" les dones que hagin destacat en la seva trajectòria esportiva, la seva repercussió social i la seva aportació al món de l'esport en competició o hagin aconseguit alguna fita esportiva.

3) Podran ser candidats o candidates al "Premi al Mitja de Comunicació" propostes de treball periodístic de caràcter divulgatiu, informatiu o d'opinió, en premsa escrita, ràdio, televisió (en format analògic) i/o en format digital/on line (ràdio, premsa, televisió, webs, blogs periodístics...) realitzat, editat, o fet públic a Barcelona durant el 2016 relacionats amb les dones i l'esport. L'import del premi correspondrà a l'autor o autors, o a l'editora del treball premiat, en premsa escrita. En ràdio, televisió i d'altres suports, també pot correspondre a la guionista, directora, presentadora o productora del treball premiat.

4) Podran ser candidats al "Premi al Club Esportiu" els clubs esportius o entitats de la ciutat de Barcelona que hagin destacat per la seva tasca de promoció de l'esport femení per la seva trajectòria o la consecució d'una fita esportiva en l'àmbit de l'esport femení. O bé per fomentar la participació i presència de les dones en tots els àmbits d'actuació impulsant el principi d'igualtat d'oportunitats.

Característiques

Les candidatures a qualsevol de les modalitats del "Premi Dona i Esport" podran ser proposades pels/per les mateixos/es candidats/es, per altres persones físiques o jurídiques o bé pel jurat. Cada candidat o candidata només podrà figurar en una candidatura, indicant a quina modalitat de premi opta. En cas que es presenti més d'una candidatura del/la mateix/a candidat/a a diferents modalitats dels premis, només es tindrà en compte l'última candidatura presentada.

Dotació

El jurat pot atorgar un premi de 3.000,00 EUR per a cadascuna de les modalitats.

Lloc de presentació de candidatures

Les candidatures al Premi Dona i Esport es presentaran omplint el formulari de l'apartat Premi Dona i Esport de la pàgina http://www.bcn.cat/donesiesport.

Termini de presentació de candidatures

El termini de presentació de candidatures serà des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al 18 d'abril de 2017.

Normativa

  • Convocatòria (BOP Barcelona de 28.3.2017)
  • Bases Reguladores (BOP Barcelona de 17.10.2014)
  • Observacions

    Per més informació es pot contactar al correu electrònic: premidona@esportbcn.cat.