Premi Nacional  de les Músiques Actuals 2017 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

El Premi Nacional de les Músiques Actuals recompensarà la meritòria tasca d'una persona o entitat en l'àmbit d'aquests gèneres musicals, posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any 2016.

El Premi s'atorgarà amb base en les activitats de creació o interpretació en l'àmbit de les músiques actuals realitzades per persones físiques o per col·lectius, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l'obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora al sector de la música actual.

Beneficiaris

Les candidatures al Premi Nacional de les Músiques Actuals seran presentades pels membres del jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb la música actual, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures seran adreçades al ministre d'Educació, Cultura i Esport o a la presidenta del Jurat.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació d'aquestes propostes serà l'1 de setembre de 2017.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 155 de 30.6.2017).
  • Modificació de bases reguladores (BOE 269 de 8.11.2011).
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 286 de 27.11.2009).
  • Bases Reguladores.