Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2017 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut recompensarà la meritòria tasca d'una persona o entitat en l'àmbit de les arts escèniques per al públic infantil i juvenil, posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any 2016.

El Premi s'atorgarà amb base en les activitats de creació escènica per al públic infantil i juvenil realitzades per persones físiques o col·lectius susceptibles de ser considerats creadors, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l'obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora a les arts escèniques per a la infància i la joventut.

Beneficiaris

Les candidatures al Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut corresponent a l'any 2017 seran presentades pels membres del jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb les arts escèniques per a la infància i la joventut, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures seran adreçades al ministre d'Educació, Cultura i Esport oa la presidenta del Jurat.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació d'aquestes propostes serà l'1 de setembre de 2017.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 155 de 30.6.2017).
  • Modificació de bases reguladores (BOE 269 de 8.11.2011).
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 286 de 27.11.2009).
  • Bases Reguladores.