Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere (Convocatòria)

Organisme convocant

AJUNTAMENT DE LLEIDA
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Objecte

El XI Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida té com a objectiu distingir els treballs periodístics que fomentin les polítiques de promoció de les dones en tots els àmbits.

El premi el convoquen anualment l’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya- Demarcació de Lleida per animar els/les periodistes dels mitjans de comunicació de Lleida a prendre consciència sobre la feina que es realitza en defensa de la igualtat de gènere. El jurat valorarà la qualitat professional dels treballs i l’originalitat dels temes abordats, així com el seu tractament crític i la seva capacitat analítica.

El premi reconeix les persones i la seva feina i promocionarà els treballs que en resultin guanyadors. El XI Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida es regeix estrictament pels valors del periodisme.

Categories

El Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida preveu quatre categories: premsa escrita, audiovisual, fotoperiodisme i mitjans digitals

Premsa escrita: Original de la publicació on apareix el reportatge, l’article o l’entrevista que opta al premi.

­ Audiovisual (TV, ràdio, ...): Gravació del reportatge, de l’entrevista o de la informació, que es presenta al premi. ­

Fotoperiodisme: original de la fotografia o sèrie de fotografies pertanyents a un mateix reportatge, que hauran d’anar acompanyades d’un peu explicatiu; les fotografies que formin part d’una sèrie que d’un mateix reportatge es consideraran com una sola candidatura al premi.

­ Mitjans digitals: reportatges difosos a través de mitjans de comunicació que publiquen periòdicament en format digital.

Candidats

Hi poden optar tots els treballs periodístics que difonguin experiències per a la igualtat de gènere, publicats en els mitjans de comunicació, en format paper o digital, d’àmbit local, català i estatal amb presència a Lleida entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.

Quedaran exclosos tots els treballs periodístics que, tot i haver-se tornat a publicar o a emetre, hagin estat elaborats en dates anteriors a la de l’any de la convocatòria.

Dotació

El Premi està dotat amb 6.000 euros, 1.500€ per a cadascuna de les quatre categories; aquest import estarà subjecte a les retencions legalment establertes.
­ Premsa escrita: 1.500€
­ Audiovisual: 1.500€ ­
Fotoperiodisme:1.500€
­ Mitjans digitals:1.500€

Lloc de presentació de candidatures

Els treballs s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament de Lleida, situat a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana – OMAC­, Pl. Paeria, 11, baixos (edifici Pal∙las) en un sobre tancat adreçat a: Jurat del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida - ­ Regidoria de Seguretat Ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat.

Termini de presentació de candidatures

El termini de presentació dels treballs s’obrirà el primer dia hàbil a l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el 31 de gener de 2018. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior.

Termini per al veredicte

Les persones guanyadores i finalistes seran convidades a l’acte de lliurament del premi que tindrà lloc durant el primer trimestre de 2018.

Normativa

  • Convocatòria (BOP LLeida 96 de 19.5.2017)
  • Bases reguladores (BOP LLeida 87 de 6.5.2016)