@LL€RT

Premis Nacionals de l'Esport corresponents al 2016 (Convocatòria)


Organisme convocant
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Objecte
Convocar els Premis Nacionals de l'Esport corresponents a l'any 2016, per distingir als esportistes, associacions, entitats i a aquelles persones que hagin destacat per l'impuls o promoció de l'Educació Física i l'Esport.
Categories
Els premis establerts són els següents:

 • Premi Rei Felip Per premiar l'esportista espanyol que més s'hagi distingit durant l'any en la seva actuació esportiva, tant a nivell nacional com internacional.
 • Premi Reina Letizia. Per premiar l'esportista espanyola que més s'hagi distingit durant l'any en la seva actuació esportiva, tant a nivell nacional com internacional.
 • Premi Rei Joan Carles. Per premiar l'esportista masculí o femení que pels resultats obtinguts durant l'any hagi suposat la revelació més significativa del panorama esportiu.
 • Premi Reina Sofia. Per premiar la persona o entitat que més hagi destacat durant l'any per un gest especialment rellevant de noblesa o joc net en la pràctica esportiva, o que hagi prestat una contribució especial a l'eradicació de la violència en l'esport.
 • Premi Princesa Leonor. Per premiar el / la esportista menor de 18 anys, que més hagi destacat durant l'any per la seva progressió esportiva.
 • Premi Infanta Sofia. Per premiar la persona o entitat que per la seva pròpia actuació esportiva o pel foment de l'activitat d'altres hagi destacat especialment en la difusió i millora de l'activitat esportiva entre els discapacitats físics, psíquics o sensorials.
 • Trofeu Comunitat Iberoamericana. Per premiar l'esportista iberoamericà que més hagi destacat durant l'any en les seves activitats esportives internacionals.
 • Copa Baron de Güell. Per premiar equips o seleccions nacionals que més hagin destacat per la seva actuació esportiva durant l'any.
 • Copa Stadium. Per premiar la persona o entitat que hagi destacat per la seva especial contribució durant l'any a tasques de promoció i foment de l'esport.
 • Premi Consell Superior d'Esports. Per premiar l'entitat local espanyola que més hagi destacat durant l'any per les seves iniciatives per al foment de l'esport, sigui en la promoció i organització d'activitats, o bé en la dotació d'instal·lacions esportives.
 • Trofeu Joaquín Blume. Per premiar la Universitat o centre escolar que s'hagi distingit especialment durant l'any per la seva tasca de promoció i foment de l'esport.
 • Premi Nacional a les Arts i les Ciències Aplicades a l'Esport. Per premiar al professional que en l'exercici de la seva activitat hagi destacat per una obra o hagi contribuït a impulsar o difondre l'activitat fisicoesportiva de manera singular o al llarg de la seva vida professional.
 • Premi Nacional Francisco Fernández Ochoa. Per premiar la trajectòria d'una vida lliurada, de manera notòria, a la pràctica, organització, direcció, promoció i desenvolupament de l'esport.
 • Candidats
  Per tractar-se d'una convocatòria oberta, podran ser proposats quants esportistes, persones físiques, associacions i altres entitats que siguin mereixedors, segons el parer dels proponents, dels premis abans enumerats.

  Les propostes podran ser formulades per esportistes federats, associacions esportives, federacions esportives nacionals i autonòmiques, entitats i institucions privades i per qualssevol òrgan de les administracions públiques.
  Dotació
  Els guardonats rebran simultàniament amb el Trofeu, un Diploma acreditatiu de la concessió del Premi que correspongui.
  Lloc de presentació de candidatures
  Las propostes podran presentar-se en el Registro General del Consejo Superior de Deportes, o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En els registres electrònics de qualsevol òrgan administratiu pertanyent a l'Administració General de l'Estat, a les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local o el sector públic institucional.

  A les oficines de Correus.

  En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  A les oficines d'assistència en matèria de registres.

  A la seu electrònica del Consell Superior d'Esports.
  Termini de presentació de candidatures
  El termini de presentació de propostes finalitzarà el 31 març 2017.
  Normativa

   

  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D’acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’afectat accepta que les seves dades personals –com també les que pugui facilitar en el futur– es recullin i tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L’entitat recull aquestes dades a fi d’informar-lo sobre les pròpies activitats i és informació que cal per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l’afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d’informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L’afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d’escrit que pot dirigir a allert@paeria.es

  La informació referida en aquest document, tret d’error o omissió involuntària, es el resultat d’una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament per a les persones per les que s’ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l’autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviïn els seus comentaris. Si te alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviïn els seus comentaris a allert@paeria.es. Totes les aportacions seran ben rebudes.
   

  LocalProm ® 2013