Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles (Modificació de dotació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Modificar la dotació pressupostària de la convocatòria anticipada per a la concessió d'ajuts a la distribució i explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, que queda fixada en un màxim de 512.500,00 euros, dels quals 92.500,00 euros es financen amb càrrec a la partida 470.0001, i 420.000,00 euros amb càrrec a la partida 830.0002 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals prorrogat per a l'any 2016.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7027 - 29/12/2015)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 7018 - 15/12/2015)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 6822 - 03/03/2015)