Subvencions per a la creació de públics per a la cultura (Modificació de dotació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Modificar la dotació pressupostària de la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la creació de públics, que queda fixada en un màxim de 500.000,00 euros, dels quals 116.703,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001, 47.412,77 euros amb càrrec a la partida 481.0001 i 335.884,23 euros amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals prorrogat per a l'any 2016.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7026 - 28/12/2015)
  • Bases específiques (DOGC núm. 7000 - 18/11/2015)