Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional (Modificació de dotació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Modificar la dotació pressupostària de la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional, que queda fixada en un màxim d'1.000.000,00 d'euros, dels quals 125.000,00 euros es financen amb càrrec a la partida pressupostària 460.0001, 300.000,00 euros es financen amb càrrec a la partida pressupostària 470.0001 i 575.000,00 euros es financen amb càrrec a la partida pressupostària 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals prorrogat per a l'any 2016.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)
  • Convocatòria (DOGC núm. 7025 - 24/12/2015)
  • Bases específiques (DOGC núm. 6832 - 17/03/2015)