Premis Enrique Fuentes Quintana de tesis doctorals en ciències de la salut 2015-2016 (Convocatòria)

Organisme convocant

FUNDACIÓN FUNCAS

Objecte

Els Premis Enrique Fuentes Quintana tenen com a objectiu reconèixer el treball doctoral excel·lent i rigorós. Amb aquest propòsit, es convoca, en la seva categoria de Ciències de la Salut el Premi Enrique Fuentes Quintana corresponent al curs acadèmic 2015-2016.

Podran optar a aquest premi les tesis doctorals llegides en l'àmbit de la Biologia, Química, Farmàcia, Veterinària, Psicologia, Infermeria o Medicina que hagin obtingut, per unanimitat, la màxima qualificació establerta en la norma vigent en el moment de la seva lectura, incloent la menció cum laude.

Candidats

Podran concórrer els doctors espanyols, independentment del país on hagin llegit la seva tesi, havent d'aportar els certificats que confirmin l'equivalència de la qualificació obtinguda amb la qualificació cum laude. Així mateix, podran concórrer els doctors estrangers que hagin presentat les seves tesis doctorals en institucions, docents o d'investigació, espanyoles.

Dotació

El Premi consistirà en el lliurament de cinc mil euros bruts (5.000 €) i la publicació de la tesi en la col·lecció Estudis de la Fundació.

Requisits

La lectura de la Tesi s'ha d'haver realitzat entre l'1 de setembre de 2015 i el 31 d'agost del 2016.
Les tesis s'han de presentar en castellà o en anglès.

Lloc de presentació de candidatures

La inscripció al Premi s'ha de fer únicament mitjançant el formulari d'inscripció que haurà de ser degudament emplenat.

Termini de presentació de candidatures

El termini de presentació finalitzarà el dia 31 de desembre del 2016 a les 23:59 hores.

Normativa

Convocatòria

Observacions

Per a qualsevol informació es poden posar en contacte a la següent adreça: [email protected] Es recomana abans llegir l'apartat de preguntes més freqüents http://www.funcas.es/Ayudas/