Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (Modificació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Modificar la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques, que queda fixada en un màxim de 530.000,00 euros.

Normativa

  • Modificació (DOGC núm. 7014 - 09/12/2015)
  • Convocatòria (DOGC núm. 6924 - 30/07/2015)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 6924 - 30/07/2015)