Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional (Modificació)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

1. Es modifica la base 4.1 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“1. Es consideren despeses subvencionables únicament els caixets dels intèrprets amb un màxim de 40.000,00 euros per concert.”

2. Es modifica el primer paràgraf de la base 5.1 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“1. L’import de la subvenció es determina prenent com a base el total de les despeses subvencionables, amb un límit de 40.000,00 euros per concert, sobre el qual s’aplica un percentatge igual a la puntuació obtinguda a partir de l’aplicació dels paràmetres que estableixen els apartats següents:”

3. Es modifica la base 5.2 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015, que passa a tenir la redacció següent:

“2. L’import de la subvenció no pot superar el 80% de les despeses subvencionables, amb el límit de 60.000,00 euros.”

Normativa

  • Modificació (DOGC núm. 7014 - 09/12/2015)
  • Bases específiques (DOGC núm. 6832 - 17/03/2015)