Premis LO: Premis als millors projectes empresarials 2014 (Convocatòria)

Organisme convocant

DIPUTACIÓ DE LLEIDA - PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Objecte

Incentivar la presentació de projectes empresarials que per les seves característiques es considerin exemples especialment vàlids, a fi de crear un teixit empresarial fort i divers a les Terres de Lleida; reconeixement a empreses ja consolidades, que per la seva trajectòria i desenvolupament, puguin servir de model als nous emprenedors.

Categories

A) Nous projectes empresarials
a. Premi a la innovació: 2.750 euros
b. Premi al jove emprenedor o la jove emprenedora: 2.750 euros
c. Premi empresa sostenible, adequació al territori: 2.750 euros

B) Empreses ja consolidades
a. Premi a la responsabilitat social empresarial
b. Premi “Lo Emprenedor” o “L’emprenedora”
Aquests són premis de reconeixement i sense dotació econòmica.

Candidats

Empreses que hagin suposat nous projectes empresarials sorgits en l’àmbit de les Terres de Lleida, durant l’any 2013.

Per al “Premi al projecte innovador d’empresa”, es podran presentar les empreses, persones físiques o jurídiques, constituïdes abans del 31 de desembre de 2013.

Dotació

La despesa global és de 11.000€ .

Lloc de presentació de candidatures

Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant un formulari adreçat a l’Il·lm. Sr. President del Patronat, que s’haurà de presentar en el Registre del Patronat, d’acord amb el model que es troba a l’adreça d’Internet http://www.promocioeconomica.cat.

Termini de presentació de candidatures

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP fins al 11 d’abril de 2014.

Termini per al veredicte

Els premis es lliuraran durant la celebració de l’anomenat sopar de la gent emprenedora, acte que organitza, anualment, la Diputació de Lleida mitjançant el Patronat de Promoció Econòmica.

Normativa

Bases i convocatòria (BOP Lleida 44 de 5.3.2014)