Beques per al curs 2014-2015 -  Programa d'ajuts a l'estudi (Convocatòria)

Organisme atorgant

FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL INTES

Objecte

Convocar el Programa d'Ajudes a l'Estudi per a estudiants en edat escolar.

Beneficiaris

1. Esconvoquen ajuts reintegrables a l'estudi per a alumnes que durant el curs acadèmic2014/2015 realitzin estudis en els nivells d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat.
2. No podran sol·licitar l'ajut alumnes majors de 18 anys.
3. Es podrà presentar sol·licitud d'ajut per a centres escolars situats en tot el territori espanyol.

Característiques

La durada dels ajuts serà d'un curs escolar.

Els ajuts que es concedeixen a les famílies tenen caràcter de reintegrables. Aquest caràcter no implica, cap tipus d'interés finacer per a la Fundació, sinó que suposa que, amb l'únic aval de la seva paraula, la devolució de l'ajut serà efectuada per la família en el moment en què la seva situació econòmica li ho permeti.

Dotació

Els ajuts contribuiran a sufragar les despeses derivades de l'elecció d'un centre escolar objecte de l'interés de la família.
Aquelles despeses que es derivin del cost de lloc escolar del benificiari en el centre escollit pels pares.

Lloc de presentació sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a la Fundació a través de l'adreça : intes@fundacionintes.org

Termini de presentació sol·licituds

Del 16 de juny al 15 de juliol de 2014.

Normativa

  • Convocatòria (BOE núm. 142 de 12.6.2014)
  • Bases Reguladores