Premis Nacionals d'Arts Plàstiques, de Fotografia, de Disseny de moda, i de Restauració i Conservació de Béns Culturals (Desenvolupament de la convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Els Premis Nacionals d'Arts Plàstiques, de Fotografia, de Disseny de Moda, i de Restauració i Conservació de Béns Culturals, recompensaran la meritòria tasca del guardonat en cadascun dels seus àmbits culturals, bé com a reconeixement a l'obra o actuació feta pública o realitzada durant l'any 2012, bé en casos degudament motivats, com a reconeixement a una trajectòria professional.

Beneficiaris

Els Premis s'atorgaran en base a les activitats de creació cultural realitzades per persones físiques o col.lectius susceptibles de ser considerats com a creadors, sigui quina sigui la seva personalitat jurídica.

Els candidats als Premis Nacionals d'Arts Plàstiques, de Fotografia, de Disseny de Moda, i de Restauració i Conservació de Béns Culturals, seran presentats pels membres del jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb els diferents àmbits culturals, mitjançant propostes raonades adreçades al director general de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques.

Accions subvencionables

Per a la concessió dels Premis es tindran en compte els següents criteris:
a) la qualitat de les obres o activitats reconegudes;
b) el seu caràcter innovador;
c) la seva significació com a aportació destacada a la vida cultural i artística espanyola.

Quantia

 • Premi Nacional d'Arts Plàstiques: 30.000 euros.
 • Premi Nacional de Fotografia: 30.000 euros.
 • Premi Nacional de Disseny de Moda: 30.000 euros.
 • Premi Nacional de Restauració i Conservació de Béns Culturals: 30.000 euros.
 • Normativa

 • Desenvolupament de la Convocatòria (BOE 248 de 16.10.2013).
 • Modificació de Bases Reguladores i Convocatòria (BOE 89 de 14.4.2011).
 • Bases Reguladores.
 • Observacions

  La decisió serà elevada al ministre d'Educació, Cultura i Esport, a través del director general de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques, abans del 28 de novembre de 2013.