Dades
identificatives
Dades
personals
Sectors
d'activitat
Temàtiques
Resum de
l'alta

L'alta al sistema requereix proporcionar les següents dades que ens permetran determinar el seu perfil de sol·licitant i enviar la informació adient als seus interessos. Segueixi les instruccions.
Un cop dins el seu espai privat podrà restringir encara més el seu perfil

Dades identificatives

(on rebrà els butlletins d'informació)

(la contrasenya i el seu correu electrònic li permetran l'accés al seu espai privat on podrà gestionar les seves dades i la informació generada pel sistema)

Informació que vol rebre

Tipus d'informació

Quina informació vol rebre?

 
 
 


Fonts d'informació

De quina font vol rebre la informació?

 
 
 
 
 


Tipus de normativa

Quina normativa vol rebre?

 
 
 
Perfil del sol·licitant


Marqui l'opció que correspon al seu perfil (només 1 opció).
En cas de respondre a més d'un perfil, faci tantes altes com consideri oportú.

 • Ciutadà
  •   
  •   
  •   
 • Empresa
  •   
  •   
  •   
  •   
 • Entitat
  •   
  •   
  •   
 • Administració pública
  •   
  •   

© Ajuntament de Roses